FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
30.12.2021
Genel Kurul Tarihi
27.01.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.01.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Şirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.01.2021 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
2 - Sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OUGK Toplanti Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
OUGK Bilgilendirme Dokümani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
OUGK Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
OUGK Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
OUGK Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.01.2021 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama