FİNANS

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
investorrelations@kizilbukgyo.com
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Oswe Real Estate GMBH
Gayrimenkul Yatırımları
2000000
400000
EUR
20
Grup Şirketi

Kredi Hesaplama