FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi‘ndeki (ALOSBİ) 40.000 m2 lik arsamızda 2.500 m2 kapalı alana ek olarak 7.500 m2 kapalı alan daha inşa edileceği  (150 ada, 18 parsel) Şirket'imizin 28.05.2021 onay tarihli Halka Arz İhraççı Bilgi Dokümanı 5.2.2 Nolu İhraççı Tarafından Yapılmakta Olan Yatırımların Niteliği ve tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli, bölümünde yer verilmiş olup, söz konusu kapalı alan inşaatı için Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş  ile anlaşma yapıldığı 26.10.2021 tarihli KAP duyurusunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

  

ALOSBİ' nin, lokasyon olarak, konteyner, açık yük limanlarına ve birçok üretim tesisine yakın olması, arazinin kıymetlenmesine katkı sağlamakta olup son dönemde bölgede arazi talebine ilginin artmasına neden olmaktadır.

  

Bölgedeki artan sanayi yoğunluğu ve bölgeye olan sanayi alanı ihtiyacı kapsamında bünyemizde bulunan arsanın kalan bölümünden 15.000 m2'lik kısmı daha kapatılacaktır. Bu kapsamda, ilave 15.000 m2'lik alanın daha kapatılması amacıyla Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş firması ile 07.01.2022 tarihinde ilave bir sözleşme imzalanmıştır. İnşaatın tamamlanması ile Şirket'imiz, ALOSBİ' deki arsasında toplam 200 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 5 hole ve 25.000 m2 kapalı alanlı, bir fabrika binasına sahip olacaktır. Bu hollerden 2 tanesini 10.000 m2 lik yapımı devam eden bölümde yer almakta olup, sözleşmesi imzalanmış olan yeni inşaat alanında 3 hol daha bulunacaktır. Yeni yapılacak olan kapalı alan inşaatının toplam maliyeti sözleşmeye göre 8.650.000 TL (Sekizmilyonaltiyuzellibin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.  İnşaatın 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması, ortaya çıkacak olan ilave kapalı alanın kiraya verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu kira gelirinin yıllık ortalama 1.500.000-2.500.000 TL arasında olması ve Şirketimizin karlılığına olumlu yönde katkı yaratacağı düşünülmektedir.  

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama