FİNANS

Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(7)
17/01/2022 13:30:07

TSİ      Ülke/Kurum      Dönem                 Ekonomik Gösterge                            Önem  Beklenti   Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

24 Ocak 2022 Pazartesi
------------------------- 
0100 |Avustralya      |Ocak            | IHS Markit İmalat Sektörü PMI(Öncü)              |Yüksek|         |     57,7|
     |                |                |   IHS Markit Hizmet Sektörü PMI(Öncü)            |      |         |     55,1|
     |                |                |   IHS Markit Bileşik PMI(Öncü)                   |      |         |     54,9|
0330 |Japonya         |Ocak            | au Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü)           |Yüksek|         |     54,3|
     |                |                |   au Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü)         |      |         |     52,1|
     |                |                |   au Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü)                |      |         |     52,5|
0500 |Çin             |Haftalık        | Konteyner Nakliye Endeksi                        |Düşük |         |  3489,94|
     |                |                |   Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık)            |      |         |     %1,7|
0600 |Endonezya       |Aralık          | M2(Yıllık)                                       |Düşük |         |    %11,0|
0630 |Japonya         |Ocak            | 6 Aylık Bono İhale Faizi                         |Düşük |         | -%0,1068|
0800 |Japonya         |Aralık          | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık)                  |Düşük |         |     %8,1|
     |                |                |   Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık)                 |      |         |    %10,0|
0800 |Singapur        |Aralık          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %1,0|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %3,8|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Aylık)                           |      |         |     %0,2|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Yıllık)                          |      |         |     %1,6|
0900 |Suudi Arabistan |Kasım           | Dış Ticaret Dengesi(SAR)                         |Yüksek|         | 59,90MLR|
     |                |                |   İhracat(SAR)                                   |      |         | 106,2MLR|
     |                |                |   İthalat(SAR)                                   |      |         | 46,30MLR|
0900 |Finlandiya      |Aralık          | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %0,9|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    %21,1|
     |                |                |   İhraç Fiyatları(Aylık)                         |      |         |     %0,1|
     |                |                |   İhraç Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    %22,1|
     |                |                |   İthal Fiyatları(Aylık)                         |      |         |     %2,2|
     |                |                |   İthal Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    %25,2|
1000 |Hollanda        |Aralık          | Konut Fiyatları(Aylık)                           |Düşük |         |     %1,8|
     |                |                |   Konut Fiyatları(Yıllık)                        |      |         |    %20,1|
     |                |                |   Konut Satışları(Aylık)                         |      |         |    -%0,9|
     |                |                |   Konut Satışları(Yıllık)                        |      |         |   -%13,0|
1000 |Türkiye         |Ocak            | Finansal Hizmetler Güven Endeksi                 |Düşük |         |    171,9|
1000 |Malezya         |Ocak/1          | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         | 116,9mlr|
1100 |Tayvan          |Aralık          | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |    %1,85|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |   %12,19|
1100 |Tayvan          |Aralık          | Perakende Satışlar(Aylık)                        |Yüksek|         |    %0,65|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |    %6,33|
     |                |                |   Toptan Satışlar(Aylık)                         |      |         |    %5,73|
     |                |                |   Toptan Satışlar(Yıllık)                        |      |         |   %13,78|
1100 |Çekya           |Ocak            | İş Dünyası Güven Endeksi                         |Orta  |         |     96,2|
     |                |                |   Tüketici Güven Endeksi                         |      |         |     92,3|
1115 |Fransa          |Ocak            | İmalat Sektörü PMI(Öncü)                         |Yüksek|         |     55,6|
     |                |                |   Hizmet Sektörü PMI(Öncü)                       |      |         |     57,0|
     |                |                |   Bileşik PMI(Öncü)                              |      |         |     55,8|
1120 |Tayvan          |Aralık          | M2(Yıllık)                                       |Düşük |         |    %8,26|
1130 |Almanya         |Ocak            | İmalat Sektörü PMI(Öncü)                         |Yüksek|         |     57,4|
     |                |                |   Hizmet Sektörü(Öncü)                           |      |         |     48,7|
     |                |                |   Bileşik(Öncü)                                  |      |         |     49,9|
1200 |İsviçre         |Haftalık        | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF)                      |Düşük |         | 724,5mlr|
     |                |                |   Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF)                  |      |         | 655,1mlr|
1200 |Euro Bölgesi    |Ocak            | İmalat Sektörü PMI(Öncü)                         |Yüksek|         |     58,0|
     |                |                |   Hizmet Sektörü PMI(Öncü)                       |      |         |     53,1|
     |                |                |   Bileşik PMI(Öncü)                              |      |         |     53,3|
1200 |İzlanda         |Ocak            | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık)                    |Düşük |         |     %0,3|
     |                |                |   İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %6,8|
1200 |İzlanda         |Aralık          | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık)                         |Yüksek|         |     %0,5|
     |                |                |   AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık)                      |      |         |     %5,2|
1200 |İzlanda         |Aralık          | Ücret Endeksi(Aylık)                             |Düşük |         |     %0,3|
     |                |                |   Ücret Endeksi(Yıllık)                          |      |         |     %7,5|
1200 |Filistin        |Kasım           | Dış Ticaret Dengesi($)                           |Yüksek|         |-491,8MLN|
     |                |                |   İhracat($)                                     |      |         | 132,9MLN|
     |                |                |   İthalat($)                                     |      |         | 624,7MLN|
1200 |Polonya         |Aralık          | Perakende Satışlar(Aylık)                        |Yüksek|         |     %0,2|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |    %21,2|
1200 |Kazakistan      |Ocak            | NBKZ Gösterge Faiz Oranı                         |Yüksek|         |    %9,75|
1230 |İngiltere       |Ocak            | CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü)                    |Yüksek|         |     57,9|
     |                |                |   CIPS Hizmet Sektörü(Öncü)                      |      |         |     53,7|
     |                |                |   CIPS Bileşik(Öncü)                             |      |         |     53,6|
1300 |Malta           |Aralık          | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık)                   |Orta  |         |    %0,33|
     |                |                |   Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık)                |      |         |    %2,38|
1300 |Bulgaristan     |Aralık          | M3(Yıllık)                                       |Düşük |         |    %10,8|
1330 |Almanya         |Ocak            | 11 Aylık Bono İhale Faizi                        |Düşük |         |  -%0,641|
1400 |Ürdün           |Kasım           | Dış Ticaret Dengesi(JOD)                         |Yüksek|         |-885,0MLN|
     |                |                |   İhracat(JOD)                                   |      |         | 611,3MLN|
     |                |                |   İthalat(JOD)                                   |      |         |  1,50MLR|
1400 |Türkiye         |2021            | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL)              |Düşük |         |  82,6MLR|
     |                |                |   Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık)        |      |         |    %19,3|
     |                |                |   Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)         |      |         |  4,27MLR|
     |                |                |   Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık)     |      |         |    %24,2|
1400 |Brezilya        |Haftalık        | IPC-S Enflasyon Endeksi                          |Düşük |         |         |
1425 |Brezilya        |Haftalık        | COPOM Anketi 2022 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini    |Düşük |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2023 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini  |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2022 Yılı GSYH Tahmini            |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2023 Yılı GSYH Tahmini            |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2022 Yılı Selic FaizTahmini       |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2023 Yılı Selic FaizTahmini       |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2022 Yılı IGP-M Tahmini           |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2023 Yılı IGP-M Tahmini           |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2022 Yılı Cari Denge Tahmini($)   |      |         |         |
     |                |                |   COPOM Anketi 2023 Yılı Cari Denge Tahmini($)   |      |         |         |
1430 |Türkiye         |Ocak            | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi        |Düşük |         |   %21,36|
1430 |Türkiye         |Ocak            | 6 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi     |Düşük |         |       --|
1430 |Portekiz        |Ekim            | Cari İşlemler Dengesi(Euro)                      |Yüksek|         | 279,1MLN|
1500 |Meksika         |1-15 Ocak       | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    %0,10|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %7,45|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Aylık)                           |      |         |   %%0,59|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Yıllık)                          |      |         |    %5,87|
1500 |Şili            |Aralık          | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %0,1|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    %31,2|
1600 |Global          |Aralık          | RWI/ISL Konteyner Endeksi                        |Düşük |         |    125,3|
1630 |ABD             |Aralık          | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi              |Düşük |         |     0,37|
     |                |                |   Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama       |      |         |     0,37|
1730 |Ukrayna         |Aralık          | Perakende Satışlar(Aylık)                        |Düşük |         |     %0,1|
     |                |                |   Perakende Satışlar(Yıllık)                     |      |         |     %5,8|
1745 |ABD             |Ocak            | İmalat Sektörü PMI(Öncü)                         |Yüksek|         |     57,7|
     |                |                |   Hizmet Sektörü PMI(Öncü)                       |      |         |     57,6|
     |                |                |   Bileşik PMI(Öncü)                              |      |         |     57,0|
1800 |Global          |Aralık          | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton)         |Düşük |         | 143,3MLN|
     |                |                |   Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık)    |      |         |    -%9,9|
1800 |Türkiye         |Aralık          | Ham Çelik Üretimi(Ton)                           |Düşük |         |   3,4MLN|
     |                |                |   Ham Çelik Üretimi(Yıllık)                      |      |         |     %6,1|
1900 |Meksika         |Kasım           | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)               |Orta  |         |    -%0,1|
     |                |                |   CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık)       |      |         |     %0,1|
1900 |Kolombiya       |Aralık          | İş Dünyası Güven Endeksi                         |Orta  |         |     15,2|
1930 |ABD             |Ocak            | 13 Haftalık Bono İhale Faizi                     |Düşük |         |         |
1930 |ABD             |Ocak            | 26 Haftalık Bono İhale Faizi                     |Düşük |         |         |
2100 |ABD             |Ocak            | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi                      |Düşük |         |   %0,769|
2200 |Arjantin        |Aralık          | Süpermarket Satışları(Yıllık)                    |Düşük |         |    %57,3|
     |                |                |   Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık)            |      |         |   %305,9|
2359 |ABD             |Haftalık        | AISI Çelik Üretimi(Ton)                          |Düşük |         |         |
     |                |                |   AISI Çelik Üretimi(Haftalık)                   |      |         |         |
     |                |                |   AISI Çelik Üretimi(Yıllık)                     |      |         |         |
     |                |                |   AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı          |      |         |         |
2359 |ABD             |Haftalık        | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon)              |Düşük |         |         |
     |                |                |   Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent)       |      |         |         |
     |                |                |   Perakende Motorin Fiyatları($/Galon)           |      |         |         |
     |                |                |   Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent)      |      |         |         |

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Kredi Hesaplama