FİNANS

Özet Bilgi
Yeni Pay Alma Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
27.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
54.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERIM, TRADERIM91B0
27.000.000
27.000.000,000
100,00000
1,00
DERIM, TRADERIM91B0
Hamiline
DERIM(RÜÇHAN), TRRDRMD00024
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
27.000.000
27.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
26.01.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.02.2022
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.11.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
20.01.2022
Ödeme Tarihi
28.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
27.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 20/01/2022 tarihli ve 3/70 sayılı Kurul kararını içeren yazısı ile; 135.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL'den 54.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.000.000,00 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı 21.01.2022 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir ve 24.01.2022 tarihinde Kurul onaylı izahname ilan edilmiştir.

· Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

· Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 26.01.2022 ile 09.02.2022 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

· Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılacaktır.

· Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan www.kap.org.tr , Şirketimizin www.derimod.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Menkul Değerler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

· Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak üzere borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı İzahname ve Ekleri.pdf

Kredi Hesaplama