FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
26.01.2022
Genel Kurul Tarihi
18.02.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.02.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesindeki değişiklikle Şirketimiz unvanının "İz Yatırım Holding A.Ş." olması ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, buna uygun hale getirilmesi düşünülmektedir. Şirketimizin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmaktadır. Bu hususta bilgi verilmesi (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur).
4 - Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'inci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi, ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nın II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereği önemli nitelikli bu işlemlerin Genel Kurulumuzun onayına sunulması (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur),
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Denetim" başlıklı 11'inci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
9 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
10 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesinin "EK 1"de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
11 - Şirketimiz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "İz Agriculture A.Ş." unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "İz Agriculture A.Ş." Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur),
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul YKK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni
EK: 5
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 18/02/2022 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No: 163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama