FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 26.01.2022 tarih 2022/02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,


 
 

Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine; portföye 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine.

 

katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.


 Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.

                


 Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama