FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 27.01.2022 tarih ve 82 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Gayrimenkul Yatırım Fonların portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2022 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2022 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama