FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MemorandumOfInformationAbstract|
Pay Satış Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Q Yatırım Holding A.Ş - SPK'una Yapılan Pay Satış Bilgi Formunun Revize Edilmesi Hakkında

Ortaklarımızdan Q Yatırım Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformunda 12.01.2022 tarihinde yapılmış olan duyuruya ilişkin olarak revize dilen Pay Satış Bilgi Formu hakkındaki açıklaması aşağıda yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Tarih: 26.01.2022

Konu: Revize edilen Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği, sermayenin %10'unu aşan ve borsada işlem gören nitelikte olmayan Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için, Şirketimizce hazırlanan pay satış bilgi formu, 25.01.2022 tarihi itibarıyla, pay satışından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin açıklama kısmı aşağıdaki şekilde revize edilerek Kurul onayına sunulmuştur. 

Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, 48.000.000 TL nominal değerli pay Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve aşağıda belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Şirketimizin sahibi olduğu Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının %50'sini temsil eden 24.000.000 TL nominal değerli B Grubu payların borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ile birlikte, paylar banka ve finans kuruluşlarına teminat olarak verilecektir.

Şirketimizin sahibi olduğu Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının %50'sini temsil eden 24.000.000 TL nominal değerli B Grubunu olan payların,borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ile birlikte, satışı halinde elde edilecek gelir, Q Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde yatırım harcamalarında kullanılacaktır.  

Saygılarımızla,

Q Yatırım Holding A.Ş.

Kredi Hesaplama