FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 3.500.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılması ve 5.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14698 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır. 

Kayıtlı sermaye tavanı ve sermaye artırımına ilişkin, esas sözleşmenin 8. maddesinin eski ve yeni şekli ve TTSG ekte yer almaktadır.

Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 24.01.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 25.01.2022 tarihli ve 10502 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama