FİNANS

Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(7)
27/01/2022 13:30:08

TSİ      Ülke/Kurum      Dönem                 Ekonomik Gösterge                            Önem  Beklenti   Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

2 Şubat 2022 Çarşamba
------------------------- 
0030 |ABD             |Haftalık        | API Petrol Stokları Net Değişim                  |Düşük |         | -872.000|
     |                |                |   API Benzin Stokları Net Değişim                |      |         |  2,43mln|
     |                |                |   API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim       |      |         |-2,239mln|
     |                |                |   API Cushing Petrol Stokları Net Değişim        |      |         |-1,039mln|
0045 |Yeni Zelanda    |4.Çeyrek        | İşsizlik Oranı                                   |Yüksek|         |     %3,4|
     |                |                |   İstihdam                                       |      |         |     %2,0|
     |                |                |   İstihdam(Yıllık)                               |      |         |     %4,2|
     |                |                |   İşgücüne Katılım Oranı                         |      |         |    %71,2|
     |                |                |   İşgücü Maliyet Endeksi                         |      |         |     %0,8|
     |                |                |   İşgücü Maliyet Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %2,4|
     |                |                |   Ücretler                                       |      |         |     %0,8|
     |                |                |   Ücretler(Yıllık)                               |      |         |     %2,4|
     |                |                |   Özel Sektörde Ücretler                         |      |         |     %0,7|
     |                |                |   Özel Sektörde Ücretler(Yıllık)                 |      |         |     %2,5|
     |                |                |   Kamuda Ücretler                                |      |         |     %0,9|
     |                |                |   Kamuda Ücretler(Yıllık)                        |      |         |     %1,9|
0250 |Japonya         |Ocak            | Parasal Taban(Yen)                               |Düşük |         |   657,1T|
     |                |                |   Parasal Taban(Yıllık)                          |      |         |     %8,3|
0300 |Yeni Zelanda    |Ocak            | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Aylık)             |Düşük |         |     %1,9|
     |                |                |   Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)          |      |         |    %27,6|
0301 |İngiltere       |Ocak            | BRC-Nielsen Mağaza Fiyatları(Yıllık)             |Düşük |         |     %0,8|
0330 |Filipinler      |Ocak            | IHS Markit İmalat Sektörü PMI                    |Yüksek|         |     51,8|
0330 |Endonezya       |Ocak            | IHS Markit İmalat Sektörü PMI                    |Yüksek|         |     53,5|
0500 |İran            |Ocak            | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %1,7|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %35,2|
0600 |Tayland         |Ocak            | İş Dünyası Güven Endeksi                         |Düşük |         |     49,0|
0600 |Japonya         |Haftalık        | PAJ Petrol Stokları(KL)                          |Düşük |         |  9,25mln|
     |                |                |   PAJ Benzin Stokları(KL)                        |      |         |  1,72mln|
     |                |                |   PAJ Nafta Stokları(KL)                         |      |         |  1,39mln|
     |                |                |   PAJ Gaz Yağı Stokları(KL)                      |      |         |  1,72mln|
     |                |                |   PAJ Motorin Stokları(KL)                       |      |         |  1,49mln|
     |                |                |   PAJ Rafineri Kapasiteleri                      |      |         |    %78,9|
0700 |ABD             |Ocak            | Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI)               |Düşük |         |     70,1|
0700 |Endonezya       |4.Çeyrek        | Üretici Fiyat Endeksi                            |Yüksek|         |    %1,87|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    %7,26|
0700 |Endonezya       |Ocak            | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    %0,57|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %1,87|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Yıllık)                          |      |         |    %1,56|
0700 |Endonezya       |Ocak            | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık)                      |Yüksek|         |    %0,73|
     |                |                |   Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık)                   |      |         |    %2,91|
0730 |Endonezya       |Aralık          | Yabancı Ziyaretçi Sayısı                         |Düşük |         |  153.200|
     |                |                |   Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık)               |      |         |    %6,04|
0800 |Türkiye         |Ocak            | TEPAV Perakende Güven Endeksi                    |Düşük |         |    -11,9|
0900 |Estonya         |Aralık          | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |     %2,7|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |     %6,3|
1000 |Romanya         |Aralık          | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %4,9|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |   %32,21|
1045 |Fransa          |2021            | Bütçe Dengesi(Euro)                              |Orta  |         |-178,1MLR|
1100 |Pakistan        |Ocak            | Tüketici Güven Endeksi                           |Orta  |         |    37,96|
1100 |Gürcistan       |Şubat           | NBG Gösterge Faiz Oranı                          |Yüksek|         |   %10,50|
1100 |İspanya         |Aralık          | Yabancı Ziyaretçi Sayısı                         |Düşük |         |  3,35MLN|
     |                |                |   Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık)               |      |         |   %633,0|
1100 |İspanya         |Ocak            | Kayıtlı İşsiz Sayısı                             |Orta  |         |  3,11MLN|
     |                |                |   Kayıtlı İşsiz Sayısı Değişimi(Aylık)           |      |         |  -76.782|
     |                |                |   Kayıtlı İşsiz Sayısı(Aylık)                    |      |         |   -%2,41|
1230 |Türkiye         |Ocak            | GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$)          |Yüksek|         | -6,64MLR|
     |                |                |   GTS'ye Göre İhracat(Öncü-$)                    |      |         | 22,27MLR|
     |                |                |   GTS'ye Göre İhracat(Öncü-Yıllık)               |      |         |   %24,88|
     |                |                |   GTS'ye Göre İthalat(Öncü-$)                    |      |         | 28,91MLR|
     |                |                |   GTS'ye Göre İthalat(Öncü-Yıllık)               |      |         |   %23,61|
     |                |                |   GTS'ye Göre İhracatın İthalatı Karşılama Oranı |      |         |    %77,0|
     |                |                |   ÖTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$)        |      |         | -6,09MLR|
     |                |                |   ÖTS'ye Göre İhracat(Oncü-$)                    |      |         | 21,17MLR|
     |                |                |   ÖTS'ye Göre İhracat(Öncü-Yıllık)               |      |         |   %25,13|
     |                |                |   ÖTS'ye Göre İthalat(Öncü-$)                    |      |         | 27,25MLR|
     |                |                |   ÖTS'ye Göre İthalat(Öncü-Yıllık)               |      |         |   %29,52|
     |                |                |   ÖTS'ye Göre İhracatın İthalatı Karşılama Oranı |      |         |    %77,7|
1300 |Euro Bölgesi    |Ocak            | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)               |Yüksek|         |     %0,4|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)            |      |         |     %5,0|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)                      |      |         |     %0,4|
     |                |                |   Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)                     |      |         |     %2,6|
1300 |Euro Bölgesi    |Aralık          | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)                     |Yüksek|         |     %1,8|
     |                |                |   Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)                  |      |         |    %23,7|
     |                |                |   Enerji Hariç ÜFE(Aylık)                        |      |         |     %0,9|
     |                |                |   Enerji Hariç ÜFE(Yıllık)                       |      |         |     %9,8|
1300 |İtalya          |Ocak            | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)               |Yüksek|         |     %0,4|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)            |      |         |     %3,9|
     |                |                |   AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık)                  |      |         |     %0,5|
     |                |                |   AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık)                 |      |         |     %4,2|
1330 |Sri Lanka       |Şubat           | 91 Günlük Bono İhale Faizi                       |Düşük |         |    %8,63|
     |                |                |   182 Günlük Bono İhale Faizi                    |      |         |    %8,55|
     |                |                |   364 Günlük Bono İhale Faizi                    |      |         |    %8,55|
1400 |Kuveyt          |Aralık          | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |    %0,33|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |    %3,89|
1400 |Fas             |4.Çeyrek        | İşsizlik Oranı                                   |Yüksek|         |    %11,8|
1400 |Azerbaycan      |Ocak            | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         |  7,08mlr|
1400 |Hindistan       |Ocak            | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$)                      |Yüksek|         |-21,68mlr|
     |                |                |   İhracat(Öncü-$)                                |      |         | 37,81mlr|
     |                |                |   İhracat(Öncü-Yıllık)                           |      |         |   %38,55|
     |                |                |   İthalat(Öncü-$)                                |      |         | 59,48mlr|
     |                |                |   İthalat(Öncü-Yıllık)                           |      |         |   %38,91|
1400 |Avrupa Komisyonu|Şubat           | 3 Aylık Bono İhale Faizi                         |Düşük |         |  -%0,715|
1400 |Avrupa Komisyonu|Şubat           | 6 Aylık Bono İhale Faizi                         |Düşük |         |  -%0,726|
1400 |İrlanda         |Ocak            | İşsizlik Oranı                                   |Yüksek|         |     %5,1|
1430 |Türkiye         |Kasım           | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($)         |Düşük |         |-116,3MLR|
     |                |                |   Finans Dışı Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu($) |      |         | 63,19MLR|
1430 |Portekiz        |Aralık          | Bütçe Dengesi(Euro)                              |Orta  |         |  -8,7MLR|
1440 |Hindistan       |Haftalık        | Rezerv Para(Yıllık)                              |Düşük |         |         |
     |                |                |   Dolaşımdaki Para(Yıllık)                       |      |         |         |
1500 |Brezilya        |Aralık          | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |    -%0,2|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |    -%4,4|
1500 |ABD             |Haftalık        | MBA Piyasa Endeksi                               |Düşük |         |    551,7|
     |                |                |   MBA Piyasa Endeksi(Haftalık)                   |      |         |    -%7,1|
     |                |                |   MBA Satınalma Endeksi                          |      |         |    300,1|
     |                |                |   MBA Satınalma Endeksi(Haftalık)                |      |         |    -%1,8|
     |                |                |   MBA Refinansman Endeksi                        |      |         |   1989,4|
     |                |                |   MBA Refinansman Endeksi(Haftalık)              |      |         |   -%12,6|
     |                |                |   MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı              |      |         |    %3,72|
     |                |                |   MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı              |      |         |    %3,00|
     |                |                |   MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı                    |      |         |    %3,18|
     |                |                |   MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı                 |      |         |    %3,56|
1500 |Meksika         |Ocak            | Otomobil Üretimi(Yıllık)                         |Düşük |         |   -%16,5|
     |                |                |   Otomobil İhracatı(Yıllık)                      |      |         |   -%17,3|
1600 |Singapur        |Ocak            | SIPMM İmalat Sektörü PMI                         |Yüksek|         |     50,7|
     |                |                |   SIPMM Elektronik Sektörü PMI                   |      |         |     51,0|
1600 |Norveç          |Ocak            | Araç Satışları                                   |Düşük |         |   20.564|
     |                |                |   Araç Satışları(Yıllık)                         |      |         |     %0,0|
1615 |ABD             |Ocak            | ADP Özel Sektör İstihdamı                        |Orta  |         |  807.000|
     |                |                |   ADP Küçük İşletmeler İstihdamı                 |      |         |  204.000|
     |                |                |   ADP Orta Boy İşletmeler İstihdamı              |      |         |  214.000|
     |                |                |   ADP Büyük İşletmeler İstihdamı                 |      |         |  389.000|
     |                |                |   ADP Mal Üretenler İstihdamı                    |      |         |  138.000|
     |                |                |   ADP Hizmet Üretenler İstihdamı                 |      |         |  669.000|
     |                |                |   ADP İmalat Sektörü İstihdamı                   |      |         |   74.000|
     |                |                |   ADP İnşaat Sektörü İstihdamı                   |      |         |   62.000|
1630 |Kanada          |Aralık          | İnşaat Onayları(Aylık)                           |Düşük |         |     %6,8|
     |                |                |   İnşaat Onayları(Yıllık)                        |      |         |    %15,5|
1630 |ABD             |Haftalık        | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi            |Düşük |         |    -0,59|
     |                |                |   Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi       |      |         |    -0,70|
1630 |ABD             |Ocak            | Paychex Küçük İşletmeler İstihdam Endeksi        |Düşük |         |   100,94|
     |                |                |   Paychex Küçük İşletmeler İstihdam End.(Yıllık) |      |         |    %7,31|
     |                |                |   Paychex Küçük İşletmeler Saatlik Ücret($)      |      |         |    30,00|
     |                |                |   Paychex Küçük İşletmeler Saatlik Ücret(Yıllık) |      |         |    %4,27|
1800 |Danimarka       |Ocak            | Döviz Rezervleri(DKK)                            |Düşük |         | 529,0MLR|
1800 |Türkiye         |Ocak            | Otomotiv Satışları                               |Düşük |         |   62.243|
     |                |                |   Otomotiv Satışları(Yıllık)                     |      |         |   -%40,3|
     |                |                |   Otomobil Satışları                             |      |         |   43.559|
     |                |                |   Otomobil Satışları(Yıllık)                     |      |         |   -%46,0|
     |                |                |   Hafif Ticari Araç Satışları                    |      |         |   18.684|
     |                |                |   Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık)            |      |         |   -%20,7|
1800 |Arnavutluk      |Şubat           | BoA Gösterge Faiz Oranı                          |Yüksek|         |    %0,50|
1830 |ABD             |Haftalık        | DoE Petrol Stokları(Varil)                       |Orta  |         | 416,2mln|
     |                |                |   DoE Petrol Stokları Net Değişim                |      |         | 2,377mln|
     |                |                |   DoE Benzin Stokları(Varil)                     |      |         | 247,9mln|
     |                |                |   DoE Benzin Stokları Net Değişim                |      |         | 1,297mln|
     |                |                |   DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil)            |      |         | 125,2mln|
     |                |                |   DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim       |      |         |-2,798mln|
     |                |                |   DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil)     |      |         | 31,70mln|
     |                |                |   DoE Cushing Stokları Net Değişim               |      |         |-1,823mln|
     |                |                |   DoE Kapasite Kullanım Oranı                    |      |         |    %87,7|
1900 |Brezilya        |Ocak            | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         | 362,2MLR|
1900 |Arjantin        |Ocak            | Döviz Rezervleri($)                              |Düşük |         | 39,50MLR|
1900 |Rusya           |Aralık          | Sanayi Üretimi(Aylık)                            |Yüksek|         |     %0,5|
     |                |                |   Sanayi Üretimi(Yıllık)                         |      |         |     %7,0|
2000 |ABD             |Haftalık        | Demiryolu Taşımacılık Hacmi                      |Düşük |         |  477.462|
     |                |                |   Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık)            |      |         |    -%9,8|
     |                |                |   Vagon Taşımacılık Hacmi                        |      |         |  223.395|
     |                |                |   Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık)                |      |         |    -%3,3|
     |                |                |   Intermodel Taşımacılık Hacmi                   |      |         |  254.067|
     |                |                |   Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık)           |      |         |   -%14,8|
2000 |Kanada          |Şubat           | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi                      |Düşük |         |   %1,185|
2100 |Paraguay        |Ocak            | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)                    |Yüksek|         |     %0,0|
     |                |                |   Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)                 |      |         |     %6,8|

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Kredi Hesaplama