FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır;

1.      Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 26. Maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizce 200.000.000,00- TL (İkiyüzmilyonTürklirası)'na kadar değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine,

2.      Bu kapsamda ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

Toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir

        

      Kamuoyu bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama