FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurulun Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
04.03.2022
Genel Kurul Tarihi
29.03.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen-İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi,
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
8 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 GENEL KURUL Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları


Şirketimizin 29.03.2022 Salı günü Saat:10.00'da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılında yapmış oldukları muamele,fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi.

3.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlendi.

4.Yönetim Kurulunun 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.

5.Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."' nin seçilmesine karar verildi.

6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

7.Şirketin 2021 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için 1.000.000 TL, üst sınır olarak belirlendi.

8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.03.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ONAYLI.pdf - Tutanak
EK: 2
Genel Kurul Hazirun Cetveli-Onaylı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.


29.03.2022 Tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili yapılmıştır.

Kredi Hesaplama