FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DEVA, ENJSA, SEKFK, SODSN, YGGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
DEVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 31,57 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ENJSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,24 TL Teorik Fiyat: 15,96 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SEKFK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,08 TL Teorik Fiyat: 5,17 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0880151 TL Teorik Fiyat: 28,072 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,50 TL Teorik Fiyat: 22,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama