FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 26.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

  

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde;

  

 

- Kurumsal yönetim komitesinin 3 kişiden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun, komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in ve yönetim kurulu üyelerimizden Fatma Gülçin Ulutürk'ün atanmasına,

  

 

- Denetimden sorumlu komitenin 2 bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in, komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun atanmasına,

  

 - Riskin erken saptanması komitesinin 2 kişiden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in, komite üyeliğine yönetim kurulu üyelerimizden Fatma Gülçin Ulutürk'ün atanmasına,

  

 

-Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine,

  

 

- Ekte yer alan, komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine,

  

 

oy birliği ile  karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

  


Kredi Hesaplama