FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetimden sorumlu komite önerisi çerçevesinde, şirket yönetim kurulunun 29.04.2022 tarihli ve 2022/06 sayılı kararına binaen,  şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarını denetlemek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu görevlendirme, şirketimizin gerçekleştireceği ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

  

 

  

Kamuoyuna duyurulur.

Kredi Hesaplama