FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır: 


1.Yönetim Kurulu üyesi Börgehan Köksal'ın istifası sebebiyle; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Yavuz Suat Bengür'ün Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak ve Ayşe Yenel'in ve Onur Çelik'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak belirlenmesine; 

2.Yönetim Kurulu üyesi Börgehan Köksal'ın istifası sebebiyle; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Başkanı olarak ve Ayşe Yenel'in Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Üyesi olarak belirlenmesine; 

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama