FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 38-Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dipnotta Döviz Pozisyonu Tablosu'nda sehven hesaplama hatası
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu düzeltmenin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Finansal Raporda, 38. Dipnotta bulunan Döviz Pozisyonu Tablosu'nda sehven yapılan hesaplama hatasının düzeltilmiş şekilde duyurusu yapılacaktır. Söz konusu düzeltmenin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.

Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı finansal rapor bildirimi tekrar ilan edilecektir.   


Kredi Hesaplama