FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BLCYT, CEMTS, LOGO, YEOTK, MAVI]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
BLCYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2  TL Teorik Fiyat: 14,29 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2777778 TL Teorik Fiyat: 28,862 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

LOGO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9 TL Teorik Fiyat: 42,12 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

YEOTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3125 TL Teorik Fiyat: 58,738 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 40,25 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama