FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Tarihi
10.05.2022
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 Datagate Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 Datagate Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2021 Datagate Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama