FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
13.05.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2022 - 10579 SAYI
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde 2022 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiştir.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.05.2022 tarih ve 10579 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.


Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kredi Hesaplama