FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin  08/05/2022 - 08/05/2023 tarihlerini kapsayan dönem için toplam  22.000.000 TL teminat tutarlı  Yönetici Sorumluluk Sigortası, Chubb European Group SETürkiye Şubesi'nden temin edilmiştir.

İş bu açıklama  13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 361. Maddesi ile II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. numaralı Kurumsal Yönetim lkesi gereği yapılmıştır.  

Kredi Hesaplama