FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
22.04.2022
Genel Kurul Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
CP Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No.2/F Yenimahalle/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü
2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi
9 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
10 - 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Papilon_2021_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Papilon-2021_Genel Kurul_Davet.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirket'imizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.05.2022 saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 tarihinde tescil edilerek 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama