FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
18.05.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2022 - 10580
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet döneminde Şirket'imiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı 18.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kredi Hesaplama