FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.530.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.570.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024
24.752.464,7
647.123,260
2,61437
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024
Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016
1.505.247.535,3
39.352.876,740
2,61437
B Grubu
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.530.000.000
40.000.000,000
2,61437
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
18.05.2022
SPK Başvuru Tarihi
27.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.530.000.000.-TL'den 1.570.000.000.TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022-25/763 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 2
Onaylı tadil metni.pdf

Kredi Hesaplama