FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
18.04.2022
Genel Kurul Tarihi
24.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
7 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması
8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
10 - 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
11 - 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmıştır.

Kredi Hesaplama