FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye artırımı nedeniyle kar payı oranları güncellenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sermaye artırımı nedeniyle kar payı oranları güncellenmiştir
Karar Tarihi
23.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
1. Taksit
0,0978891
9,78891
10
0,0881001
8,81001
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
2. Taksit
0,0958875
9,58875
10
0,0862987
8,62987
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
3. Taksit
0,0958875
9,58875
10
0,0862987
8,62987
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
TOPLAM
0,2896641
28,96641
10
0,2606975
26,06975
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
1. Taksit
0,0978892
9,78892
10
0,0881002
8,81002
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
2. Taksit
0,0958875
9,58875
10
0,0862987
8,62987
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
3. Taksit
0,0958875
9,58875
10
0,0862987
8,62987
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
TOPLAM
0,2896642
28,96642
10
0,2606976
26,06976
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
27.04.2022
27.04.2022
29.04.2022
28.04.2022
2. Taksit
27.07.2022
27.07.2022
29.07.2022
28.07.2022
3. Taksit
26.10.2022
26.10.2022
31.10.2022
27.10.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
0
0
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
0
0
Ek Açıklamalar

Genel Kurulumuz şirketimiz 2021 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu' nun teklifini onaylamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Osmanlı Yatırım 2021 Yılı Genel Kurul tutanağı 25 03 22.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
20.431.259
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.495.890,43
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
95.020.897
90.172.125,48
4. Vergiler ( - )
23.744.753
25.731.344,59
5. Net Dönem Kârı
71.276.144
64.440.780,89
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
71.276.144
64.440.780,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
71.276.144
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
300
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
71.276.444
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.021.562,95
0
* Nakit
1.021.562,95
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
4.978.437,05
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
497.843,71
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
64.778.300,3
57.942.937,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
11.893,54
0
0,02
0,0881003
8,81003
B Grubu
5.388.106,46
0
8,36
0,0881003
8,81003
TOPLAM
5.400.000
0
8,38
0,0881003
8,81003
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

2021 Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 6.000.000 TL, net 5.400.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt 29,36, net % 26,43 olacaktır.

Kredi Hesaplama