FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Alpha IVD S.p.A
Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti
300000
300000
EUR
100
Bağlı Ortaklık
Euronano Diagnostics Private Limited
Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti
3114700
3114400
PKR
99,99
Bağlı Ortaklık
RhineGene B.V.
Moleküler tanı amaçlı ya da sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ürünleri geliştiren, üreten ve satışını yapan şirket ve işletmeleri kurmak, bu şirketlerde hisse payları satın almak, bu payları tutmak ya da elden çıkarmak
1000000
1000000
EUR
100
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama