FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/05/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/05/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla aşağıdaki kararları almıştır;

  

 

  

13/12/2012 tarih 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 8. maddesine istinaden şirketimizin talebi ile 24 Mayıs 2022 tarih E-12509071-103.04.01-51059 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine istinaden;

  

 

  

1-" Muradiye Mahallesi 2 Sokak N41 İç Kapı N205 Yunusemre-MANİSA" adresinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydı ile şube açılmasına,

  

 

  

2-Şubenin ticari ünvanının;  ‘‘Huzur Faktoring  Anonim Şirketi MANİSA Şubesi'' olmasına,

  

 

  

3- Şubeyi temsil konusunda Atatürk Mahallesi 2181 Sokak N2 Urla-İZMİR adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 325XXXXXX20 T.C. kimlik numaralı Enes Hüseyin Vardar 'ın aksi karar alınana kadar müdür olarak atanmasına, şubeyi idare ve her konuda temsil ve ilzam hususunda yetkili kılınmasına,

  

 

  

4-Şubeye sermaye tahsis edilmemesine,  merkezden karşılanmasına,

  

         

  

5-Şubede Faktoring hizmetleri konusunda faaliyet gösterilmesine,

  

 

  

6-Şubenin tescil ve ilanı için Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu Yönetim Kurulu Kararı sonrasında başvuru yapılmış, ibraz edilen evraka istinaden, T.C. Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunu' na uygun olarak 26.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 26.05.2022 tarih ve 10585 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kredi Hesaplama