FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[GARFA, GRNYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15 Kasım 2021, 18 Kasım 2021, 31 Mart 2022, 1 Nisan 2022, 28 Nisan 2022, 29 Nisan 2022, 18 Mayıs 2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Garanti Faktoring A.Ş. ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. için yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusuna ilişkin 29 Nisan 2022 tarihinde yaptığımız açıklamaya ek olarak BBVA, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") (18)(1)(c) maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2022/28 numaralı ve 2 Haziran 2022 tarihli Bülteni'nde ilgili onayın yayınlandığı bilgisini Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye vermiştir.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama