FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
EKOFA, GLCVY, OYYAT, PHLLP
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş.
EKOFA
TRFEKOF62213
FİNANSMAN BONOSU
06/06/2022
İtfa
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
GLCVY
TRFGVYO62216
FİNANSMAN BONOSU
06/06/2022
İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OYYAT
TRFOYMD62212
FİNANSMAN BONOSU
06/06/2022
İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PHLLP
TRFPHCM62216
FİNANSMAN BONOSU
06/06/2022
İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.

Kredi Hesaplama