FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1)  Şirketin ürün geliştirme faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla idari görevlerini bırakması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,

2)  Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun Ar-Ge ve Yazılım Koordinatörü olarak görevlendirilmesine,

3) Sayın  Hayguyi ANTİKACIOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketimizde Teknoloji Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Hakan TÜZÜN'ün atanmasına,

karar verilmiştir.


Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Tüzün'ün kısa özgeçmişi ekte sunulmaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama