FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/062021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01//01/2021 - 31/06/2021 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ PDF OLARAK EKTEDİR

Kredi Hesaplama