FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
43.724.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
437.240.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034
11.824.231
106.418.079,000
900,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034
Nâma
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042
31.899.769
287.097.921,000
900,00000
B Grubu
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
43.724.000
393.516.000,000
900,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
372.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
21.516.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
10.06.2022
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 9 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18 Mayıs 2022 tarih ve 2022/12 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan 372.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 393.516.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; sermayeye ilave edilen 393.516.000 TL'nin, 20 Mayıs 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan 393.516.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, İşbu karar kapsamında dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.


Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 10 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır.


Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama