FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
400.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
15
5,000
33,33333
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
299.999.985
99.999.995,000
33,33333
B Grubu
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
300.000.000
100.000.000,000
33,33333
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
14.06.2022
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
13.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
13.05.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
10.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

"Sermayemizin tamamı, 2021 yılı Dönem Karından karşılanmak üzere % 33,3333333334 oranında artırılarak 300.000.000.-TL'den 400.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22616 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı İle ilgili hak kullanımına 14.06.2022 tarihinde başlanacaktır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK İZİN YAZISI.pdf
EK: 2
İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 3
TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama