FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 10.06.2022 tarihinde tesci   Şirketimizin  Yönetim Kurulu,  10.06.2022 tarihinde tescil olan 31.05.2022 tarihli  Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi nin oluştırılması ve komitelerde görev yapacakların belirlenmesi konusunda  aşağıdaki kararları almıştır;

                                                          1.    6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturulmasına,

  

2.       Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,

  

3.       Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

  

4.   Şirketimizin 31.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, yönetim kurulunun 6 (altı) üyeden oluşması ve 2 (iki) yeni bağımsız üye atanması kararı doğrultusunda; yönetim kurulu üyelerimizden Levent Birant, Hürer Fethi Gündüz, İsmail Bülent Birant'ın icrada görevli olan üyeler olarak belirlenmesine; Türker Karahasan ile bağımsız üyeler Fahri Kayhan Söyler ve Burhan Gezgin'in icrada görevli olmayan üyeler olarak belirlenmesine,

  

5.       Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Fahri Kayhan Söyler, üyeliğe ise Burhan Gezgin'in getirilmesine,

  

6.       Denetim Komitesi başkanlığına Burhan Gezgin, üyeliğe ise Fahri Kayhan Söyler'in getirilmesine,

  

7.       Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Burhan Gezgin, üyeliğe ise Fahri Kayhan Söyler'in getirilmesine, Şirket'in yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması ve bu birime bir yönetici atanmasını takiben, yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin de gecikmeksizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine,

  

8.    Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama