FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
15/06/2022
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 Hesap Dönemi
oda_Date|
Tarih
14/07/2022
oda_Time|
Saati
12.00 (VIE)
oda_Address|
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana
oda_Agenda|
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2021/2022 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleri
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 hesap dönemine ilişkin olarak, 14.07.2022 tarihinde, saat 12.00'de (VIE), 'Mahlerstraße 9, 1010 Viyana / Avusturya' adresinde sanal ortamda gerçekleştirilecek olan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle Yönetim Kurulu, 2021/2022 mali yılı için herhangi bir temettü ödemesi yapılmamasını Yıllık Genel Kurul'a teklif etmeye karar vermiştir. Bu nedenle gündemde buna ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

Kredi Hesaplama