FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
105.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DMSAS, TRADMSAS91E9
52.500.000
29.650.000,000
56,47619
17.850.000,000
34,00000
DMSAS, TRADMSAS91E9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
52.500.000
29.650.000,000
56,47619
17.850.000,000
34,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
21.06.2022
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL)
29.650.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
16.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
10.05.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
16.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
22.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

· Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ;2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden 29.650.000 TL olmak üzere toplamda 47.500.000 TL artırılarak neticede çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL ye çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-22916 sayılı yazısı ile onaylanmış olup bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanımına 21.06.2022 tarihinde başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.s


K


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK İZİN BELGESİ.pdf
EK: 2
BORSA İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 3
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama