FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BAKAB, DMSAS, EGPRO, OYYAT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
BAKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8333333 TL Teorik Fiyat: 23,667 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

DMSAS.E %34 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,237 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

DMSAS.E %56,47619  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,237 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,7464364 TL Teorik Fiyat: 30,994 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

OYYAT.E %219,14893  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 23,093 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama