FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat:25 Sarıyer - İSTANBUL
İnternet Adresi
www.pardusgirisim.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@pardusgirisim.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat:25 Sarıyer - İSTANBUL
0 212 371 18 00
0 212 371 18 01
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Şirketin Süresi
Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi
15.06.2022
TÜRKİYE
Borsa İstanbul
Ana Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
15001000
TRY
7,65
aday gösterme imtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
180999000
TRY
92,35
-
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Finans Sektörü Profesyoneli
16.06.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim kurulu üyeliği
Evet
51.14
A ve B Grubu Paylar
AYŞE TERZİ
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avukat
16.06.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Eerken Saptanması Komitesi
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
23.03.2022
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyeliği/Genel Müdür
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
AHMED KEREM KAPANCI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
08.04.2022
İcrada Görevli Değil
Yönetim kurulu üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
AYŞE HÜMAY YILDIZ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
16.06.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi
DİLEK ŞARMAN
Kadın
Diğer
Yönetici
16.06.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ERHAM ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC. A.Ş.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi
55000000
41250000
TRY
75
Girişim Şirketi (Bağlı Ortaklık)
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AŞ
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi
137500000
6847498
TRY
4,98
Girişim Şirketi (İştirak)
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ
Her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı
90141600
4399000
TRY
4,88
Girişim Şirketi (İştirak)
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ
Telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmak
26666667
1310937
TRY
4,92
Girişim Şirketi (İştirak)

Kredi Hesaplama