FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artışı ve Esas Sözleşmenin İlgili Madde Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.530.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.570.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024
24.752.464,7
647.123,260
2,61437
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024
Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016
1.505.247.535,3
39.352.876,740
2,61437
B Grubu
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.530.000.000
40.000.000,000
2,61437
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
30.05.2022
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
18.05.2022
SPK Başvuru Tarihi
27.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
21.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere, 1.530.000.000.-TL'den 1.570.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi (8. madde) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama