FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından,

-Faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi tesislerinin kurulumunu yapmak, işletmek, üretilen elektrik enerjisini satmak olan ve aktifinde toplam 3 MW'lık güneş enerjisi tesisleri bulunan Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 4.560.522-TL tutarındaki sermayesinin tamamı ile

-Faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi tesislerinin kurulumunu yapmak, işletmek, üretilen elektrik enerjisini satmak olan ve aktifinde toplam 11,5 MW'lık güneş enerjisi tesisleri bulunan HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 15.250.843-TL tutarındaki sermayesinin tamamının

Toplam 15.950.000 Amerikan Doları karşılığı bedelle satın alınması işlemi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu satın alma işlemlerinin peşin ödeme tutarı 12.000.000 Amerikan Doları karşılığı olup, bakiye 3.950.000 Amerikan Doları ise 17 Ekim 2022 tarihinde 916.000 Amerikan Doları, 28 Kasım 2022 tarihinde 1.200.000 Amerikan Doları ve 20 Şubat 2023 tarihinde 1.834.000 Amerikan Doları karşılığı olarak ödenecektir.

Söz konusu satın almalar neticesinde Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin güneş enerjisi üretim santrali büyüklüğü 25,9 MW'a ulaşmıştır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama