FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022,16.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
22.06.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2022 10604
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için  IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçiminin genel kurulda onaylanmasınin tescil işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş,22.06.2022 tarih ve 10604 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.Kredi Hesaplama