FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021, 24.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
12.12.2021
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.12.2021
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Tazminat
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
10.0000
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00071165766
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas sayılı dosyası
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
24.05.2022
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın Reddi
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Jilber Topuz tarafından T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas Sayılı dosyası ile mesnetsiz iddialarla tazminat talebiyle Şirketimiz aleyhine açılan dava reddedilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı 21.06.2022 tarihinde kesinleşmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama