FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
65.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
3.786.589,182
2.216.540,000
58,53658
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
37.213.410,818
21.783.460,000
58,53658
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
41.000.000
24.000.000,000
58,53658
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

24.06.2021 tarih ve 425 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 13.945.565,72 TL'si 2021 Yılı Net Karından, 10.054.434,28 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış fonundan olmak üzere toplamda 24.000.000 TL (% 58,536 oranında) artırılarak 65.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-65.000 TL.pdf

Kredi Hesaplama