FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Medya grubumuzun organizasyonel yapılanması ile Şirketimizin ana faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklarının konsolidasyon kapsamı dışına çıkarılmasını teminen,

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden paylarının, medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren başka bir şirkete devrine yönelik olarak, ilgili bağlı ortaklığın finansal değerlemesinin de yapılması dahil ve bununla sınırlı olmamak olmak üzere, gerekli tüm ön hazırlık süreçlerinin başlatılması ile,

Şirketimizin diğer bağlı ortaklığı olan Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ticari faaliyetlerinin sonlandırılması ve/veya marka devri süreçlerine yönelik olarak gerekli tüm ön hazırlık süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

İlgili süreçlere ilişkin olarak, Şirketimiz paylarının değeri ve fiyatı ile yatırımcılarının yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte yeni bilgi, olay ve gelişmelerin ortaya çıkması halinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

  

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama