FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022,26.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.03.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
10.06.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2022 10596
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin  2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-3112.2022 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçimi tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama