FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

10 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2021 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mayıs 2022 tarihli ve 10580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; A GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 34.458.095,23 Türk Liralık sermayeye karşılık 3.445.809.523 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03. 10 HAZİRAN 2022 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

Sayın Marcelo Faria De Lima'nın

Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın

Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın

yönetim kurulu üyeliğine;

Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine

seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın yönetim kurulu üyeliğine; Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2021 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI


Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL'dir.


Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.


Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL'dir.


Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.


05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE ERENGenel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 Yili A Grubu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2021 Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

10 Haziran 2022 tarihli şirketimiz genel kurulana ilişkin tescil işlemleri 17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


Kredi Hesaplama