FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı;  

  

1-Şirketimizin % 27,50  oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 40.000.000 TL (Kırkmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,

  

2-Şirketimizin % 27,50  oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 265.000.000 TL (İkiyüzaltmışbeşmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,

  

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama