FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
1.877.079,24
2.388.323,600
127,23616
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
11.325.044,76
14.409.552,400
127,23616
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
13.202.124
16.797.876,000
127,23616
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
16.797.876
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
30.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin iç Kaynaklardan sermaye artışına ilişkin başvurusuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 23541 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ edilen ve onaylanan İhraç belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Tadil Tasarısı madde-6.pdf

Kredi Hesaplama